Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος                                        

Αντιπρόεδρος  Α                            

Αντιπρόεδρος  Β                            

Οργανωτικός Γραμματέας              

Γραμματέας          

Ταμίας      

Εκπρόσωπος Τύπου            

Εκπρόσωπος Διεθνών Σχέσεων  

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων              

Λγος (ΠΖ) Ιωάννης Μαλιώτης

Ανχης (ΠΒ) Μεσιούρης Ανδρέας

Λγος (ΤΧ) Κυπριανού Κύπρος

Τχης (ΠΖ) Κοτζιήκας Χρήστος

Ανχης (ΤΘ) Φυρίλλας Κυριάκος

Λγος (ΠΖ) Παπαγεωργίου Ζαχαρίας

Λγός(ΠΖ) Σαμούτης Πάρης

Ανθχος (ΠΝ) Ολύμπιος Κυριάκος.

Ασμχος (Ι) Λοϊζίδης Κυριάκος