Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος                                        

Αντιπρόεδρος  Α                            

Αντιπρόεδρος  Β                            

Οργανωτικός Γραμματέας              

Γραμματέας          

Ταμίας      

Εκπρόσωπος Τύπου            

Εκπρόσωπος Διεθνών Σχέσεων  

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων              

Λγος (ΠΖ) Ιωάννης Μαλιώτης

Ανχης (ΠΒ) Μεσιούρης Ανδρέας

*Λγος (ΤΧ) Κυπριανού Κύπρος

Τχης (ΠΖ) Κοτζιήκας Χρήστος

Ανχης (ΤΘ) Φυρίλλας Κυριάκος

Λγος (ΠΖ) Παπαγεωργίου Ζαχαρίας

Λγός(ΠΖ) Σαμούτης Πάρης

Τχης (ΠΖ) Κρασιάς Μιχάλης

Ασμχος (Ι) Λοϊζίδης Κυριάκος

*Σημείωση:

Επειδή κατα την τελευταία εκλογική συνέλευση που έλαβε χώρα στις 25/07/2018 για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) σημειώθηκε ισοψηφία για την 8η θέση μεταξύ του Λγου (ΤΧ) Κυπριανού Κύπρου και του Ανθχου (ΠΝ) Ολύμπιου Κυριάκου, αποφασίστηκε όπως για την 8η θέση στο ΔΣ θητεύσει το πρώτο 1,5 έτος ο Λγος (ΤΧ) Κυπριανού Κύπρος και το δεύτερο 1,5 έτος ο Ανθχος (ΠΝ) Ολύμπιος Κυριάκος.