ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ LEDRA COLLEGE “INTERNATIONAL RELATIONS, GLOBAL ECONOMY AND STRATEGIC ANALYSIS” (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

Το Ledra College προσφέρει στα μέλη του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Master in International Relations, Global Economy and Strategic Analysis" το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.  Διάρκεια προγράμματος

3 εξάμηνα (1,5 χρόνος) Πλήρης Φοίτηση ή 6 εξάμηνα (3 χρόνια) Μερική Φοίτηση.

2.  Δίδακτρα

5.500 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα του προγράμματος)

3.  Προϋποθέσεις εγγραφής

Για την εγγραφή στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα απαιτείται πέραν της επίδειξης ταυτότητας μέλους του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού και η υποβολή των ακόλουθων εγγράφων:

                 α.       Φάκελος εγγραφής που αποτελείται από τα έγγραφα της αίτησης (η αίτηση είναι διαθέσιμη στο Ledra College και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από το Κολλέγιο ή να ζητήσουν να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά).

                  β.       Αντίγραφο απολυτηρίου Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης συνοδευόμενο από Αναλυτικές Βαθμολογίες Μαθημάτων.

ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEDRA COLLEGE ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

COURSE INFORMATION EN.pdf

LEDRA NEWSLETTER

http://ledra.ac.cy/

Πόλη: 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ